Ana Sayfa
Hakkımızda
Kütüphane
Osmanlı Arşivleri
Yayınlar
Duyurular
Bağış
Linkler
İletişim
KAFKAS ARAŞTIRMA KÜLTÜR DAYANIŞMA VAKFI (KAF-DAV)

VAKFIN ÇALIŞMALARINDAN NOTLAR :

Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten özellikle Bilim Kurulu’nun da katkılarıyla bir çok uğraşı konusunu bir arada yürütülmektedir. Geçmiş yıllarda başlatılan alt yapı hazırlıkları önemli ölçüde tamamlanmıştır. Bundan sonra gerçekleştirmeyi düşündüğümüz çalışma konuları yanında önceden başlanılmış ve devam eden hususlar maddeler halinde şöyledir:

1-    Sakarya-Gölcük-Düzce Depremleri sırasında ekipler halinde köyleri gezerek yapılan tespit çalışmalarından sonra ailelerin ortak arzusu dikkate alınarak hemşerilerimizin büyük desteği ile oluşturulan fonla Kafder olarak 156 öğrenciye burs verilmeye başlanmıştı. Vakfın kurulmasından sonra burs tatbikatını devam ettirmiştir. Zamanla ve öğrenciler mezun oldukça bu sayı azalmış ve kaynak problemi nedeniyle burs vermeye devam olunamamıştır. Üzüntü vericidir ki, o zor günlerinde kendilerine küçük de olsa katkı sağladığımız gençlerden hiçbirisi geri dönüş yapıp bir lira bile olsa destek vermeye gerek görmemişlerdir.

2-    Hatırlanacağı üzere 5-6 milyonluk büyük bir kitle oluşumuz dikkate alınarak “NARTCARD” uygulamasına başlanmıştı. Geliri küçük de olsa 10- 15 öğrenciye burs verme, ya da Kafkasya’ya dönüş yapmak isteyip de mali imkanları olmayanlara vize ve bilet almak gibi katkılara imkan verebiliyordu. Daha da önemlisi  bu kart sayesinde “Kafkasya için ayda bir dolar” adıyla geliştirmeye başladığımız bir projeye hayatiyet kazandırabilecek yardımları toplama açısından kolaylık sağlayacaktı. Ne yazı ki, İki gazetenin ve gazetecinin ele aldıkları yazılardan çekinen muhatap banka tek taraflı olarak mukaveleyi feshetmiştir. Açılan dava da Vakıf aleyhine sonuçlanmıştır. Kafkasya ve geri dönüş açısından oldukça önemli olan bu projenin bir başka benzerinin yeniden yürürlüğe konulması amaçlı çalışmalarımızdan da ne yazık ki olumlu bir sonuç alınamamıştır.

3-    Vakıf statümüz şirket ve Kooperatif kurmaya el vermektedir. Bu imkanı dikkate alarak bir gün anavatanına dönmek isteyenlerin burada Türkiye’de çalışırken kazandıkları paralarla ve kooperatifler vasıtasıyla; Sohum, Maykop, Nalçık gibi kentlerde ya da Kıyı boyu Şapsığ bölgesinde konut ve ticari amaçlı işyeri sahibi yapabilmek için çalışmaları başlattık. Ancak, Kooperatifler yasasının başka ülkelerde sadece Turizm amaçlı Kooperatifçiliğe izin veriyor olduğu ortaya çıktı.

Sayın Cihan Candemirle durumu değerlendirip, yasanın getirdiği bu engeli aşabilmek amacıyla hukukcu üyelerimizin hazırladığı Kooperatifler Yasasına geçici bir madde eklenmesini temin amacıyla sayın Sanayi Bakanıyla görüşerek önerinin yasalaştırılması için destek rica ettik. Makul buldular. Zira, Kooperatifler kanalıyla yurt dışında yapılacak bu inşaatları da Sanayi Bakanlığı denetim elemanları zaman zaman yerine gidip inceleyebilecekti. Ayrıca, bu ülke topraklarına başka ülkelerden gelenler sadece Çerkes halkları değildi. Irak, İran, Pakistan, Türkistan, Balkanlar, Kırım gibi bir çok ülkeden gelenler için de çözüm yolu açılacaktı. Ne yazık ki, rahmetli Ecevit’in rahatsızlandığı dönemde gündeme aldırma ve yasalaşma imkanı bulunamadan yasa taslağı kadük olmuştur.

Kooperatifler yasasındaki bahse konu değişikliğe bu gün de ihtiyaç vardır. Ancak, Kooperatiflerin bir başka bakanlığa devri çalışmaları gündemdedir. Bu çalışmaların sonuçlanması ile beraber konunun yeniden ele alınması düşünülmektedir

4-    Antik çağlardan beri Kafkasya’nın yerli halkları olarak yaşayan Çerkesler’in torunları olduğumuzu, eşi örneği çok az olan bir tarihe ve kültüre sahip bulunduğumuzu hepimiz değilse bile önemli bir kesimimiz özellikle de genç kuşaklarımız biliyorlar. Kafkasyalı, Avrupalı, Ortadoğulu, Rus ve Amerikalı bir çok  bilim adamının ve gezginin son 200 yıl içindeki tarih, arkeoloji, sosyal antropoloji, etnoloji, sosyoloji, mitoloji, dil bilimi, müzik, sanat, spor ve seyahat alanındaki yayınları, Çerkeslerin geçmişteki yaşamları hakkında bilimsel metotlarla ele alınıp irdelenmeğe değer önemli ip uçları taşımaktadır.

Tarihimiz ve kültürümüzle ilgili önemli ipuçları taşıyan yüzlerce eser var olduğuna göre, onları bir araya getirmek ve bilimsel yöntemlerle onları inceleyip-inceletip; bu güne kadar net olarak cevaplarını ortaya koyamadığımız sorulara artısı ve eksisi ile olabildiğince açık ve net cevaplar bulmak üzere çalışmak gerektiğini düşünüp birlikte yola koyulduk. Zira, geçmişini iyi bilen toplumlar ve onların uzmanları çok daha sağlıklı hedefler belirleyebilir ve genç kuşaklarını ona göre daha bilinçli olarak hazırlayabilirler. Bu düşünceyle KAFDAV ARAŞTIRMA KÜTÜPHANESİ kurduk. Kafkasya’da kurulu Araştırma Enstitüleri, Tiflis ve Batum arşivleri yanında S.Petersburg bibliyoteklerinden getirttiğimiz materyallerle araştırma kütüphanemizi oldukça zengin bir hale getirdik.

Her gün sayıları artan, materyal mevcutları bu gün için şöyledir:

Kitap     :

Dergi     :

Makale  :

Gazete  :

Harita    :

Tez çalışması:

Müzik Arşivi  :

Dijital kayıt     : 95 CD-DVD (Batum, Tiflis, Petersburg kütüphanelerinden alınan

Osmanlı arşivi: 51900 künye, 3200 belge

5-    Vakfımız tarafından Üniversitelere daha önce yapılmış olan çağrı yazısına istinaden çok sayıda Üniversiteden ( Ankara(5 Üniversite) İstanbul-İzmir (2 Üniversite)-Samsun-Kayseri-Kocaeli-Çorum-Sivas- Kütahya- Afyon- Isparta, Karadeniz Ereğlisi-Nevşehir-Kars-Iğdır, Mardin, Almanya, Hollanda, İrlanda…..) farklı kökenlerden gençler gelip Araştırma Kütüphanemizden kaynak ihtiyacını gidermektedir.Tez konuları Kafkas tarihi ve kültürü ile ilgiliyse o anda ihtiyaçları olan materyal kütüphanemizde yoksa bile kısa sürede onları da temin edip kendilerine ulaştırılmaktayız. Kütüphane kayıtlarımız tamamlandığı anda tüm Üniversitelere yeni baştan bilgilendirme ve tez çalışmaları için yeni çağırı yazısı gönderilecektir. Bu gün 30’u aşkın olan bu tür çalışmaların yakın gelecekte önemli oranda artacağından asla kuşku duymuyoruz.

6-    Vakıflar vergi mükellefi olmadığı için yayın ve ticari işlemlerde sıkıntı yaşıyorduk. O nedenle 2004 yılında KAFDAV YAYINCILIK İŞLETMESİ ’ni kurduk. Hem Kurumlar Vergisi hem de KDV mükellefi olan işletmemiz kanalıyla son 5 yılda 31 önemli eseri yayınlamış bulunuyoruz.

Bilim Kuruluna bağlı materyal seçme ve temin komisyonunun da önerisi ile tercümesi yaptırılmış olup yayın için sponsor bekleyen kitap sayısı 11 olup, tercümeleri devam eden 3,  redaksiyonu devam eden 3 ve tercüme sırasına alınmış olan eser sayısı da 21 adettir. Bu eserlerin tümü de Kafkas tarihi ve kültürü konusunda ciddi kaynaklara ihtiyacı olan her duyarlı insanımızın ve her kökenden araştırmacının kütüphanesinde bulunması gereken önemli eserlerdir

7-    81 İl ve 119 büyük ilçe Kütüphanesine ulaştırılmak üzere Çerkes tarihi ve kültürü bakımından çok önemli olan 7 yayınımızı Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne vermiş bulunuyoruz. Bir ay içerisinde 2 kitabımızı daha vermek üzere çalışıyoruz.Keza, özelliliği olan bazı kitaplarımızı da ilgisi bulunan fakültelerin kütüphanelerine ve öğretim üyelerine ücretsiz olarak göndermeye devam ediyoruz. Bu uygulama sonucunda bir çok akademisyenden son derecede olumlu cevaplar aldık. Daha da önemlisi bu sayede başlayan tez çalışmaları da vardır.

Sadece maliyet fiyatlarının tutarı olan 12.000,00Tl.sını karşılayacak sponsorlar bulabildiğimiz takdirde 6 kitabımızı daha ücret talep etmeden bağış olarak 200 İl ve İlçe Halk Kütüphanelerine vermeye kararlıyız. İlave 19.000,00 Tl.lik kaynakla da  kargo bedeli ve maliyet bedeli karşılanmış olacağı için 75 Üniversitenin tümüne 25’er kitaptan oluşan birer set kitap ve 3 cilt halinde Nart Dergisinin ilk 36 sayısını göndermeye hazırız. Sponsor katkısı 37.000,00 Tl.sı seviyesine ulaşabilirse 158 Üniversitenin tamamına aynı yayınları gönderme imkanımız mevcuttur.

8-    Ankara’da ikamet eden akademisyenlerin ve tüm üniversitelerden gençlerin kolayca ulaşıp çalışabilecekleri bir merkez arayışı sonucunda Ankara’nın merkezi olan Kızılay Mithatpaşa caddesinde edinilen 150 metrekarelik  mülk dairemiz çalışma amaçlarına göre  2005 yılı sonunda dizayn ettirilmişti. Bu gün merkezimiz çok sayıda araştırmacının bildiği ve tez çalışmaları için kaynak eserleri bulabildiği bir merkez haline gelmiş olup değişik Üniversitelerden gelen araştırmacılara mümkün olan her türlü yardımda bulunulmaktadır. Çevrenizde olup tez çalışması yapan gençleri merkezimize rahatlıkla yönlendirebilir, listemizde olmayan değerli bir materyalle sizler de katkıda bulunabilirsiniz.

9-    Kafkasya’daki Araştırma Enstitüleriyle başlatılan ortak çalışmanın bir sonucu olarak; Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümünün 2006 yılında İzmir Çeşme’de, 2009 yılında da İzmir-Tire ilçesinde düzenlemiş olduğu uluslar arası arkeoloji konferanslarına Abhazya’dan  ve  Adige Cumhuriyeti’nden 2 Adige ve 4 Abhaz Arkeolog katılıp oldukça ilgi çeken tebliğler sunarak dikkatleri üzerlerine çekmişler bir çok ülkeden meslektaşları ile tanışmışlardı.

Vakıf olarak, konuk arkeologlarımıza İstanbul Müzelerini, Truva kazılarını ve müzesini, Efes-Milet, Ankara’da Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Polatlı Gordiyon (Frigya) tarihi kalıntıları ve müzesini, Kayseri’de Kültepe-Kaniş, Çorum’da Alacahöyük-Çatalhöyük ve Boğazkale kazılarını ve müzelerini gezip görmelerini sağlamıştık. Ayrıca istemiş oldukları eserleri de temin ederek ve birikimlerini arttırmış olarak uğurlamıştık..

İlk uygulamadan sonraki kongrelere rehberlik etmemize gerek kalmadan özellikle Abhazyalı arkeologlar kendiliklerinden müracaat edip katılmaya başlamışlardır Bu yıl konferanslarda bir arkeologumuz oturum başkanlığı yapacaktır. Abhazyalı arkeologların bu girişkenliklerine karşın Maykop ve Nalçık’dan gelmesi gereken arkeologlar zamanında müracaat etmemiş ve katılamamışlardır. Bilgi düzeyleri oldukça üst seviyede olan bu uzmanlarımızın benzeri organizasyonlara daha çok katılımlarını sağlamamız halinde tarihi geçmişimizi meslektaşlarına daha bir etkili olarak anlatabilecekler ve mutlaka yararlı olacaklardır. O nedenle Kafkasya’daki iş adamlarımızın geliş-dönüş giderleri bakımından kendilerine yardımcı olup teşvik etmelerinde zaruret bulunmaktadır.

10- Anadolu- Kafkasya-Ön asya Arkeolojilerinde Kuzey Kafkasya’nın eski halklarıyla, Anadolu ve Mezapotamya’da yaşamış olan eski halkların birbirleriyle ilişkilerinin bulunduğu batılı, Rus, Kafkasyalı ve kimi Türk arkeologlarınca kabul edilmekte ve eserlerinde de yer vermektedirler. Hal böyle olunca bu yörelerin arkeolog, antropolog, etnolog ve filologlarını karşılıklı olarak seyahat programları ile tanıştırıp tüm kazıları ve buluntuları fiilen görmelerinin sağlanması ile bazı bilinmeyenlerin aydınlanacağına inanıyoruz. Çok sayıda arkeolog da bu tür bir seyahata katılmayı arzu etmektedirler..O nedenle bu projeyi hayata geçirmeyi istiyor ve imkanlar arıyoruz.

11- Bu yıl Eylül ayının üçüncü haftasında Uluslar arası katılımlı ve çok sayıda alanının uzmanının katılması planlanan “Küresel yapılanmalar ve gelişmeler ışığında Dünya Çerkeslerinin Sosyo-kültürel sorunları” konulu bir sympozyumun gerçekleştirilmesi Bilim Kurulu ve Vakıf yönetimince ortaklaşa karlaştırılmıştır. Bu konu ile ilgili program ve katılım formu kısa bir süre içerisinde WEB sayfamızda yer alacaktır. .

12- 2011 yılı içerisinde Akademik kariyerlerinin ilk basamaklarında olan gençlerimize konularıyla ilgili olarak hazırlayacakları makalelerini yayınlama imkanı sağlamak ve içeride ve dışarıda okur ve araştırmacıları bilimsel yayınlarla en doğru şekliyle bilgilendirmek amacıyla yılda 2-3 sayı da olsa HAKEM YETKİLİ BİLİMSEL ve KALİTELİ BİR DERGİNİN yayınına hazırlık yapılması konusu Vakıf yönetimi ve Bilim Kurulu başkanlığınca benimsenmiştir. Bir önceki maddede konu edilen Sympozyuma sunulacak tebliğlerin neşriyle ilk sayıya başlanılması düşünülmektedir.

13- Anadolu Arkeoloji kültürü ile Kafkasya’nın “Kuban-Maykop kültürü” arasındaki lişkileri belirleyip, bilimsel bir yayın hazırlanması için daha önce Maykop’dan Doç.Dr. Lopaçhe Nurbiy davet edilmişti. Anadolu’daki kazı ve müzeleri gördükten ve tercüme açısından uzmanlarımızın da katkılarıyla “Adige Dışa Pasır” adlı ve kapsamlı bir arkeolojik eser hazırlamıştı. Kendi imkanlarımızla basımını sağlayabilecek olmamıza rağmen arkeoloji ile ilgili yayınlar konusunda deneyimli olan  “Arkeoloji ve Sanat yayınları” na verdiğimiz eser tercümedeki uyumsuzluklar nedeniyle uzun süre beklemiş ve sonuçta güncellenmek üzere yazarına iade edilmişti. Tercüme sorunlarını gidermek üzere sayın Kayhan Yükseler ile anlaşılmış olup 20011 yılı içerisinde gecikmeli de olsa bu eseri okurlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz.

14- İki yıldır, Ankara Atatürk Kültür Merkezinde açılmış olan Kitap Fuarında “Kafdav Yayıncılık İşletmesi” adına stand açarak yayınlarımızın tanıtımına ve satışına çalışılmıştır. 25 Mart 2011 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde açılacak Kitap Fuarına bu yıl da katılacağız. O nedenle en az 5 yeni eserin basımını yetiştirmeye çalışıyoruz.

Diğer illerimizde örneğin Adana, Samsun ,İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi illerde açılacak TÜYAP Kitap Fuarlarına katılmak üzere geç kalmadan TÜYAP’ın İstanbulda bulunan Genel Merkezine derneklerimiz dilekçe vererek “Sivil Toplum kontenjanından Ücretsiz Stand tahsisi” istemeleri halinde yer tahsisi alabileceklerdir. O takdirde tüm yayınlarımızla kendilerine destek olmaya hazırız..

15- Her yıl Kafkas kültürüne emek veren insanlarımızdan birisine Bilim Kurulumuz tarafından Hizmet Ödülü verilmekte olup 2009 yılına kadar ödül alanlar şunlardır:

-Sayın Prof.Dr.Hayri DOMANİÇ,

-Sayın İzzet AYDEMİR,

-Sayın Yaşar BAĞ,

-Sayın Elbrus GAYDAOĞLU,

-Sayın Ömer BÜYÜKA,

-Sayın Yasin ÇELİKKIRAN,

-Sayın Aydın Osman ERKAN.

Bunlara ilaveten yaşamı boyunca fakir çocukların okutulması için çalışan ve binlerce gencin okumasına katkıda bulunan sayın Kazım TAYMAZ da Bilim Kurulu tarafından ÖZEL ÖDÜL’e layık görülmüş ve plaket ve takdirnamesi de takdim edilmiştir.

2011 Yılı Hizmet ödülü için aday önermek isteyenler gerekçeli raporlarını ekleyerek 15 Eylül 2011 tarihine kadar yazılı olarak öneride bulunabilirler.

16- Osmanlı Arşivindeki belgelerin Vakfımıza kazandırılması çalışmalarına 2008 yılında başlanmış ve 51900 belgenin künye özetleri ile 3600 kadar belgenin de suretleri    arşivimize kazandırıldıktan sonra ara verilmişti. Zira; Osmanlı Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu Muhacirin Defterlerinin tümünü dijital ortama taşıma ve daha kıza zamanda daha çok belgeyi alabilme imkanı yaratacak çalışmaların bitirilmesini bekliyoruz. Muhtemelen 2011 yılı ortalarında yeniden çalışmalara başlanabilecek ve kısa sürede belge alımı tamamlanabilecektir. Bu belgelerin ve belge almak üzere çalıştırılacak olanlara yapılacak ödemeler toplamı yaklaşık 60.000.-YTL.sını bulabileceğini sanıyoruz..Bu meblağın üçtebiri (1/3)için kaynak ayırmış bulunuyoruz. Kalan üçte ikisi (2/3) için hayırseverlerimizin katkılarına ihtiyacımız vardır.. 

17- Almanya’da 10 duyarlı insanımızca yıllar önce kurulan “Adiğe Sandığı” tarafından geliş-dönüş yol masrafları karşılanmak suretiyle Adigey Üniversitesi  Adiğe Kültürünü araştırma grubundan uzman araştırmacılar (bazen 3 bazen 4 kişi) yıllardır, bir program dahilinde davet edilmekte  ve köy köy gezmeleri ve kaybolmakta olan kültürel değerlerimiz konusunda derleme yapmaları sağlanmaktaydı. Bu çalışmalarımıza mahalli Kafkas  Dernekleri, Kafder (son iki yılda Kaffed ) ve Kafdav  imkanları ölçüsünde destek olmaya çalışmışlardır. Uzmanların yapmış oldukları derlemeler Maykop’ta ve Nalçık’da kitaplaştırılmaktadır. Bu çalışmaları tamamlayabilmemiz için sayın uzmanları bir veya iki yıl daha davetle toplam iki ay kadar çalışma imkanı sağlamamız gerekmektedir. Keza, Sohum, Maykop, Çerkessk ve Nalçık’dan gelmek isteyen en çok ikişer araştırmacıya da bir veya iki yılda toplam iki ay kadar ev sahipliği yapmamız kaybolmakta olan kültürel değerlerimizin bu işin uzmanlarınca bir an önce derlenmesi bakımından son derecede önemlidir. Bu konuda yerel derneklerimizin desteklerine ve duyarlı hemşerilerimizle iş birliğine ihtiyacımız vardır..

(Nalçık’dan gelecek 2 araştırmacı Bandırma, Düzce, Kayseri, Sivas,Tokat, ve Samsun illerine bağlı Kabardey köylerinde, Çerkeskk’den gelecek bir araştırmacı, Eskişehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas,Adana ve Tokat illerindeki Abaza –Aşkharuwa-Aşuwa- köylerinde, Maykop’dan gelecek 3  araştırmacı K.Maraş, Pazar, Afyon, İzmir, Denizli, Manisa, Burdur ve Biga köylerinde,Sohum’dan gelecek olan 1 araştırmacı da Marmara bölgesi köylerinde çalışmak istemektedirler.

18- Bir taraftan Kafkas Araştırma Enstitüsü kuruluş çalışmaları devam ettirilirken bir taraftan da Çerkes insanının günlük yaşamında kullandığı her türlü objeden en az birer tanenin içinde yer alacağı bir “Kafkas(Çerkes) Kültür Müzesi” kurmaya başlamış bulunuyoruz. Ne var ki, sınırlı bir bütçe ile güçlü bir müzenin oluşturulması o kadar kolay olmayacaktır. O nedenle tüm hemşerilerimizden istirham ediyoruz. Ellerinde mevcut Kafkas orijinli her türlü malzemeden Vakfımıza bağış yapabilirler. O takdirde bağışı yapan aile-sülale adına etiketlenip müzede yer  alacaktır. Eğer satmak istiyorlarsa, profesyonel gezici antikacılara yok fiyatına vermesinler. Makul fiyatla vakfımıza satsınlar. Zira, o profesyoneller köy köy gezerek yok fiyatına satın aldıkları materyali 5-10 misli fiyatla satmak üzere bize öneride bulunmaktadırlar.

Bu tür eşyalar arasında örnek olması bakımından ilk akla gelenlerden bazıları şunlardır: Kama, kılıç; kıyafetin her türü; süs malzemeleri bilezik, gerdanlık, kemer,  göğüslük,;yamçı, kamçı, başlık, eğer takımı ve ekleri, at gemi, at kuyruğu ve boyun kıllarından yapılmış köstek, argan; yünden dokunmuş  heybe, kilim, halı seccade, keçe, Keçe ve sahtiyan karışımlı keçe çorap, semaver, Şuvan, Şuvan zinciri, tava, leğen, ibrik, sini, Khupi, Üçlü sofra ayağı, Üçlü ocak demiri, çok eski kaşık-çatal-bıçak takımları, bakır kaplar, su taşıma güğümü ve benzeri her türlü obje….gerekmektedir.

19- Kent merkezlerinde yaşam koşulları çok değişmiştir. Eşler çalışmak zorundadırlar. Öyle olunca da hanenin büyükleri evlerinde sıkıntılı bir yaşamla baş başa kalabilmektedirler. O nedenle yaşlılarımızın kendi kültüründen insanlarla günlük yaşamlarını paylaşabileceği, bahçe-ağaç işleri gibi meşgalelerin sunulacağı her kademedeki görevlisinin ve yöneticisinin kültürümüzü ve yaşlılarımızın beklentilerinin neler olabileceğinden haberdar insanlar arasından seçileceği, bedeli mukabili oda tahsisiyle kalınabilen  80-100 yataklı ve tam teşekküllü bir HUZUR EVİ artık zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. O nedenle araştırma çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu tür hizmetlerin gönüllü, kaliteli ve sürekli olarak yapılabilmesi için hayırsever iş adamlarımızla, varisi olmayan insanlarımızın yaşam boyu bakım garantisi karşılığında mal varlıklarını bu tür kurumlara bağışlamalarını teşvik etmemiz gerekmektedir. İlk etapta geleneksel yaşam biçimimize aykırı gibi görünse de nüfusumuzun önemli bölümünün kentleşme sürecini yaşamakta olduğu gerçeğini ve yaşlılarımıza rahat ettirmeyi hedeflediğimiz göz önüne alındığında amacımızın farklı olmadığı daha iyi anlaşılacaktır. Doğaldır ki, büyük yatırım gerektiren bu tür projelere kitle desteği yanında hayırsever insanlarımızın omuz vermeleri de gerekmektedir.

20- Bilindiği üzere, Kafkasya’daki Cumhuriyetlerimizin hemen tümünün Araştırma Enstitüleri vardır. Bunlardan Sohum, Maykop, Nalçık , Çerkessk (Merkezdeki Enstitü) ve Wladikafkas Enstitülerini ziyaret ederek, amacımızı ve yapmayı düşündüklerimizi, hangi konularda ve nasıl iş birliğine gidebileceğimizi etraflıca konuşup, ortak çalışmalar için karar birliği sağladık ve mevcudu bulunan yayınlarından da birer adedini Vakıf kitaplığımıza getirdik Biz de adları geçen kentlerdeki Araştırma Enstitülerinin kitap, dergi, makale gibi materyal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İmkanımız olsaydı bu enstitülerde araştırması tamamlanmış basımı için kaynak bekleyen önemli çalışmaların bir an önce basımı için sponsor olmak isterdik. Bu hususta duyarlı ve ekonomik imkanları olan hemşerilerimizi konuya ilgi göstermek üzere katkıda bulunmaya çağırıyoruz.


© 2010 KAFDAV Her Hakkı Saklıdır. Kullanım Koşulları Gizlilik Bildirimiİletişim

Toplam Ziyaretçi Sayısı : 95476
Powered By Tulgar Software